Spektrum zářiče

Z WikiSkript

Heslo
Spektrum cesia

Spektrum zářiče je charakteristika zářiče ionizujícího záření, jež se využívá v oboru nukleární medicíny. Jedná se o rozložení výšek scintilačních impulzů. Získává se zejména ve scintilačním detektoru. Skládá se z:

  • jednoho nebo více vrcholků záblesků viditelného světla, tzv. fotopíků.
  • Comptonova spojitého spektra.

Impulzy v každém fotopíku přísluší fotonům gama, které ztratily ve scintilátoru celou svoji energii. Při vyšetření v nukleární medicíně se analyzátorem vymezený interval ve scintilačním spektru nastavuje na fotopíky měřeného radiofarmaka.

Odkazy

Související stránky

Použitá literatura

  • KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL, et al. Nukleární medicína. 1. vydání. vydavatel, 2007. 185 s. s. 36-37. ISBN 978-80-903584-9-2.