Radioaktivní rozpad

Z WikiSkript

Radioaktivní rozpad je jev, při kterém nestabilní atomy vyzařují svoji energii ve formě částic nebo elektromagnetických vln. Je to děj náhodný, tudíž nejsme schopni předpovědět, jaké jádro a kdy se přemění. Radioaktivní rozpad je určován tzv. rozpadovou konstantou, která má pro každý radioizotop jinou hodnotu. Existují 3 základní druhy rozpadu – alfa, beta a gama.

Tabulka znázorňující charakteristiku jednotlivých typů rozpadu:

charakter prvků emitované částice charakter záření typ spektra pohlcení míra ionizace v organismu
rozpad alfa těžké a přirozeně radioaktivní částice alfa (helium) často se vychyluje čárové papír, vrstva vzduchu velká
rozpad beta lehké (umělé radionuklidy) elektronové neutrinum často se vychyluje spojité hliníkový plech střední
rozpad gama fotony vyzářené jádrem fotony nevychyluje se čárové olovo, dural slabá
Průchod radioaktivního záření

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • BENEŠ, Jiří, Daniel JIRÁK a František VÍTEK. Základy lékařské fyziky. 4. vydání. Praha : nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2645-1.