Defibrilace a kardioverze

Z WikiSkript

Defibrilátor

Elektrický výboj defibrilace depolarizuje současně všechny buňky myokardu a tím navodí podmínky pro uplatnění fyziologických center tvorby a šíření vzruchu. Kardioverze se liší od defibrilace zejména v časovém horizontu, do kterého je výkon třeba provést. Zatímco elektrická kardioverze je zpravidla výkon plánovaný (často i několik týdnů), je defibrilaci je nutné provést do několika minut od vzniku maligní arytmie.


Defibrilace je nejefektivnější terapií fibrilace komor a bezpulzové komorové tachykardie. Fibrilace srdečních komor je akutní, život ohrožující stav, při němž nedochází k pravidelným účinným kontrakcím svaloviny komor, ale pouze k nekoordinovaným záchvěvům. Srdce přestane fungovat jako pumpa a krevní oběh se zpomalí až zastaví.

Fibrilace a flutter síní se mohou rovněž zvrátit elektrickým výbojem. pacient je však při vědomí, je třeba jej krátkodobě uspat. Výkon se nazývá kardioverze. Je indikována při fibrilaci síní, případně paroxysmálních tachykardiích při selhání farmakoterapie a přetrvávajících obtížích nemocného. Kardioverze ke zrušení pulzové komorové tachykardie vyžaduje menší energii, zpravidla postačí výboj 50−100 J.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]