Defibrilace a kardioverze

Z WikiSkript
Defibrilátor

Fibrilace srdečních komor je akutní, život ohrožující stav, při němž nedochází k pravidelným účinným kontrakcím svaloviny komor, ale pouze k nekoordinovaným záchvěvům. Srdce přestane fungovat jako pumpa a krevní oběh se zpomalí až zastaví. Defibrilace je nejefektivnější terapií fibrilace komor, komorové tachykardie, fibrilace a flutteru síní. Elektrický výboj depolarizuje současně všechny buňky myokardu a tím navodí podmínky pro uplatnění fyziologických center tvorby a šíření vzruchu.

Pozice elektrod při defibrilaci

Elektrody defibrilátoru umísťujeme vpravo od sterna těsně pod klíční kost a vlevo do střední axilární čáry v úrovni prsní bradavky. Elektrody musí mít při defibrilaci dokonalý vodivý kontakt s kůží, jinak dojde k jejímu popálení. Po zapnutí obvodu nastává výboj (vybití kondenzátoru), který trvá 8 až 12 ms.

Elektrická kardioverze je indikována při fibrilaci síní, případně paroxysmálních tachykardiích při selhání farmakoterapie a přetrvávajících obtížích nemocného. Kardioverze ke zrušení komorové tachykardie vyžaduje menší energii, zpravidla postačí výboj 50−100 J.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]