Réaumurova teplotní stupnice

From WikiSkripta

Réaumurova teplotní stupnice je historickou teplotní stupnicí, kterou zavedl v roce 1730 francouzský přírodovědec René Réaumur. V českých zemích se používala ještě v 30. letech 20. století. Používá stejné referenční body jako Celsiova teplotní stupnice, tedy tání a tuhnutí vody za normálního atmosférického tlaku. Oproti stupnici Celsiově však dělí tento interval na osmdesát dílů. Díky tomu je přepočet mezi hodnotou Réaumurovy a Celsiovy škály velmi jednoduchý:

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Doporučená literatura[edit | edit source]

  • MALIJEVSKÁ, Ivona, Anatol MALIJEVSKÝ a Josef NOVÁK. Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie. 1. vydání. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2004. 264 s. ISBN 80-7080-535-8.