Gibbsův zákon fází

From WikiSkripta

Fázový diagram vody

Disperzní systém je soustava obsahující alespoň dvě fáze nebo dvě složky (jedna – podíl je rozptýlena v druhé – prostředí). Dvoufázový disperzní systém je heterogenní, protože mezi disperzními podíly existují v disperzním prostředí jasné hranice. Systém sestávající se naopak ze dvou složek v jedné fázi je homogenní (cukr rozpuštěný ve vodě) a jeho složky nejsou opticky rozlišitelné.

Gibbsův zákon fází:

= počet složek soustavy, = počet fází soustavy, = počet stupnů volnosti (teplota, tlak)


Příklad:

  • Kapalina a její pára (, ) má jeden stupeň volnosti – měnit lze jen tlak nebo jen teplotu.
  • Pokud chceme měnit teplotu i tlak, může existovat pouze jedna fáze.
  • Mají-li se v rovnováze udržet fáze tři, stane se to pouze za dané teploty a tlaku () – v tzv. trojném bodě.
    • Pro vodu je trojný bod 273,16 K[1] (0,01 °C) při tlaku 610,6 Pa


Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. JIŘÍ, Beneš,, Jirák, DANIEL a Vítek, FRANTIŠEK. Základy lékařské fyziky. - vydání. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015. 322 s. ISBN 9788024626451.