Chemický potenciál

Z WikiSkript

Chemické reakce jsou spojeny se změnou složení a změna složení souvisí s energetickou změnou. Každý druh energie je možné vyjádřit jako součin intenzitního (μi – chem. potenciál) a kapacitního (Δni – přírůstek molů dané složky i) faktoru.

Při konstantním tlaku a teplotě lze chemický potenciál definovat následovně:

[math]\displaystyle{ \mu_i = \frac {\delta G}{\delta n_i} }[/math]
Parciální změna volné entalpie, která připadá na malou změnu počtu molů dané látky.

Chemický potenciál je mírou afinity dané látky a o tom, jaké reakce budou v systému probíhat a jak rychle, rozhoduje jednak chemický potenciál, jednak množství látek v systému.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]