Baryony

Z WikiSkript

Heslo
Baryony - neutron a proton

Baryony jsou těžké částice, které patří do skupiny hadronů. Jsou schopny interagovat se silnou jadernou silou. Jsou to částice složené ze tří kvarků, které lze kombinovat. Charakterizovány jsou neceločíselným spinem, a tím pádem se řadí mezi fermiony. Jako příklad baryonu si můžeme uvést proton, který se skládá z kvarků up, up, down. Neutron se skládá z kvarků up, down, down. Proton a neutron jsou nukleony (tzv. lehčí baryony). Těžšími baryony jsou hyperony.


Odkazy

Související články

Zdroj

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4.