Měrná tepelná kapacita

Z WikiSkript

Heslo

Měrná tepelná kapacita je množství tepla potřebné k ohřátí 1 kg látky o 1 K (při vztažení na 1mol látky = molární teplo).

Odkazy

Zdroj