Práce a teplo

Z WikiSkript

  • Mechanická práce je mírou předávání mechanické energie z jednoho tělesa na druhé.
  • Tepelné množství ΔQ = množství energie tepelného pohybu molekul předávaného z jednoho tělesa na druhé výměnou tepla.
[math]\displaystyle{ \Delta Q = m \cdot C \cdot \Delta T }[/math]
m = hmotnost, C = měrné teplo, Δ T = změna teploty
  • Teplo systému = součet kinetických energií jeho neustále se pohybujících částic
  • Práce = makrofyzikální forma předávání energie ze systému práci konajícího do systému, který ji získává

Práce se může spotřebovat na zvýšení obsahu jakékoliv energie, zatímco pokud teplo nepřevedeme na práci, může pouze zvýšit vnitřní energii systému.

Proto nelze tyto dvě veličiny zaměňovat, i když obě vyjadřujeme ve stejných jednotkách (J).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]