Molární vodivost

Z WikiSkript

Závislost vodivosti na koncentraci iontů vyjadřuje molární vodivost:

[math]\displaystyle{ \Lambda = \frac{\kappa}{c} }[/math],
kde κ=měrná vodivost, c=koncentrace daného iontu.

Biologické membrány mají velkou kapacitu a mají o 8 řádů vyšší odpor než protoplasmatické prostředí => špatně vodivé pro střídavý (kvůli kapacitanci) i stejnosměrný proud.