Fotoluminiscence

Z WikiSkript
Heslo

Látkou pohlcená vyzářená energie se přemění na nové záření (o větší vlnové délce), které buď zaniká téměř současně s přerušením budoucího záření (fluorescence), anebo trvá podstatně déle (fosforescence).

Využití jevu:

  • zviditelnění neviditelného záření (UV, RTG etc.).