Foton

From WikiSkripta

Heslo

Foton je kvantum energie elektromagnetického vlnění. Jako částice má foton nulovou klidovou hmotnost, pohybuje se výhradně rychlostí světla. Jako elementární částice patří foton mezi bosony, tedy má celočíselný spin. Ačkoliv má nulovou klidovou hmotnost, má nenulovou (relativistickou) hybnost, která se projevuje např. při srážkách (Comptonův rozptyl, tlak záření,...)

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1 (dotisk 2013) vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. 524 s. ISBN 978-80-247-1152-2.