Hemofiltrace

Z WikiSkript

Hemofiltrácia je metóda založená na eliminácii splodín z obehového systému jedinca. Na rozdiel od hemodialýzy sa využíva pri filtrácii konvektívny transport solútov cez hemofiltračnú polopriepustnú membránu. Vlastným technických zariadením je dialyzačný monitor. Je to zariadenie, ktoré obsahuje krvnú pumpu, ktorá zaisťuje obeh krvi mimotelovým obehom z cievneho prístupu pacienta do filtra a späť.

Princíp[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Krv je privádzaná do mimotelového obehu riadeného dialyzačným monitorom. Tu dochádza k ultrafiltrácii (UF) krvi cez polopriepustnú membránu, ktorá vykazuje vysoký stupeň priepustnosti aj pre molekuly do hmotnosti 30000 Da. To umožňuje s pomerne vysokou úspešnosťou eliminovať aj látky neeliminovateľné pomocou hemodialýzy. Pri ultrafiltrácii prechádzajú membránou látky rozpustené spolu s rozpúštadlom (vodou). Rýchlosť tohto prestupu je ovplyvnená viacerými faktormi:

  • transmembránový tlak – rozdiel tlakových gradientov na oboch stranách membrány

– pri nulovom tlakovom gradiente je UF nulová a lineárne stúpa so stúpajúcim efektívnym tlakovým gradientom

  • ultrafiltračný koeficient hemofiltra – určuje množstvo ultrafiltrátu pri tlakovom gradiente 1 torr za 1 hodinu.

Objem odfiltrovanej tekutiny z obehu sa následne doplní substitučným roztokom. Ten je automaticky, kontinuálne pripravovaný v dialyzačnom monitore a pozostáva z upravenej vody a minerálnych látok v množstve odpovedajúcom veľkosti hemofiltrácie.

Využitie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Hemofiltrácia rožširuje možnosti použitia mimotelovej eliminácie popri hemodialýze a hemodiafiltrácii. Táto forma orgánovej podpory je vhodná pre dlhodobé používanie (CVVH – continuous veno-venous hemofiltration, resp. CAVH – continuous arterio-venous hemofiltration) ako náhrada obličiek u kritických pacientov napríklad s poruchou koagulácie. Môže byť indikovaná taktiež u akútneho zlyhania obličiek v kritickom stave (renálneho/nonrenálneho), urémii (oligurii až anurii), celkovej sepsii, ARDS (Acute respiratory distress syndrome), MODS (Multiple organ dysfunction syndrome), hepatorenálneho syndromu, kardiálneho zlyhávania, metabolického rozvratu.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]