Hemofiltrace

Z WikiSkript

Hemofiltrace je metoda založená na eliminaci zplodin z oběhového systému jedince. Na rozdíl od hemodialýzy se využívá při filtraci konvektivní transport solutů přes hemofiltrační semipermeabilní membránu. Vlastním technickým zařízením je dialyzační monitor. Je to zařízení, které obsahuje krevní pumpu, která zajišťuje oběh krve mimotělním oběhem z cévního přístupu pacienta do filtru a zpět.

Princip[upravit | editovat zdroj]

Hemofilter

Krev je příváděna do mimotělního oběhu řízeného dialyzačním monitorem. Zde dochází k ultrafiltraci (UF) krve přes semipermeabilní membránu, která vykazuje vysoký stupeň propustnosti i pro molekuly do hmotnosti 30000 Da. To umožňuje s poměrně vysokou úspěšností eliminovat také látky neodstranitelné pomocí hemodialýzy. Při ultrafiltraci prochází membránou látky rozpuštěné spolu s rozpouštědlem (vodou). Rychlost tohoto přestupu je ovlivněna mnoha faktory:

  • transmembránový tlak – rozdíl tlakových gradientů na obou stranách membrány.

– při nulovém tlakovém gradientu je UF nulová a lineárně stoupá se stoupajícím efektivním tlakovým gradientem.

  • ultrafiltrační koeficient hemofiltru – určuje množství ultrafiltrátu při tlakovém gradientu 1 torr za 1 hodinu.


Objem z oběhu odfiltrované tekutiny se následně doplní substitučním roztokem. Ten je automaticky kontinuálně připravován v dialyzačním monitoru a skládá se z upravené vody a minerálních látek v množství, které odpovídá velikosti hemofiltrace.

Využití[upravit | editovat zdroj]

Hemofiltrace rozšiřuje možnosti použití mimotělní eliminace vedle hemodialýzy a hemodiafiltrace. Tato forma orgánové podpory je vhodná pro dlouhodobé používání (CVVH – continuous veno-venous hemofiltration, resp. CAVH – continuous arterio-venous hemofiltration) jako náhrada ledvin u kritických pacientů například s poruchou koagulace. Může být taktéž indikována u akutního selhání ledvin v kritickém stavu (renálního/nonrenálního), urémii (oligurii až anurii), celkové sepsi, ARDS (Acute respiratory distress syndrome), MODS (Multiple organ dysfunction syndrome), hepatorenálního syndromu, kardiálního selhání či metabolického rozvratu.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]