Zářivá energie

Z WikiSkript
Heslo

Zářivá energie je fotometrická veličina, která kvantifikuje množství energie vyzářené ze zdroje. Do této energie je zahrnuto vyzařování ve všech vlnových délkách. Jednotkou je Joule [J]. V případě elektromagnetického záření v oblasti viditelného spektra je zářivá energie součtem energií všech fotonů ve vlnových délkách viditelných pouhým okem. V případě, že se omezíme jen na vyzařování ve viditelné části spektra, hovoříme o světelné energii. [zdroj?]