Lambert-Beerův zákon

Z WikiSkript

Lambert-Beerův zákon určuje absorbanci, veličinu charakterizující míru absorpce elektromagnetického záření v látce.

Absorbance je závislá na tloušťce vrstvy d, kde dochází k zeslabování záření, a na součiniteli absorpce α (zeslabení), který závisí na intenzitě.

A = α. d

Do tohoto vzorce dosazujeme Beerův zákon, kde ε je molární absorpční koeficient a C je molární koncentrace roztoku:

α = ε. C

Získáme tak Lambert-Beerův zákon:


A = \epsilon.C.d\!


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 2010. vydání. 2005. 524 s. ISBN 978-80-247-1152-2.