Lambert-Beerův zákon

Z WikiSkript

Lambert-Beerův zákon určuje absorbanci, veličinu charakterizující míru absorpce elektromagnetického záření v látce.

Absorbance je závislá na tloušťce vrstvy [math]\displaystyle{ d }[/math], kde dochází k zeslabování záření, a na součiniteli absorpce [math]\displaystyle{ \alpha }[/math] (zeslabení), který závisí na intenzitě.

[math]\displaystyle{ A = \alpha \cdot d }[/math]

Do tohoto vzorce dosazujeme Beerův zákon, kde [math]\displaystyle{ \varepsilon }[/math] je molární absorpční koeficient a [math]\displaystyle{ C }[/math] je molární koncentrace roztoku:

[math]\displaystyle{ \alpha = \varepsilon \cdot C }[/math]

Získáme tak Lambert-Beerův zákon:

[math]\displaystyle{ A = \epsilon \cdot C \cdot d\! }[/math]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 2010. vydání. 2005. 524 s. ISBN 978-80-247-1152-2.