Měření vodivosti roztoků

Z WikiSkript

Obsahuje-li roztok rozpuštěnou látku, je jeho měrná vodivost přímo úměrná koncentraci této látky, takže z hodnot vodivost lze vyvodit koncentraci.

[math]\displaystyle{ R = \rho \frac{l}{q} }[/math]

R = odpor vodiče při průchodu el. proudu, ρ = měrný odpor (charak. pro materiál vodiče), l = délka vodiče (vzdálenost elektrod v elektrolytu), q = průřez vodiče (plošná velikost elektrod)

[math]\displaystyle{ \frac{1}{R} = \kappa \frac{q}{l} }[/math]

Po změření odporu roztoku a po experimentálním určení poměru l/q můžeme vypočítat ze vztahu měrnou vodivost κ.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]