Ultrakrátkovlnná diatermie

Z WikiSkript
Změněno.png

Ultrakrátkovlnná diatermie je typem elektroléčby, která pracuje s proudy o frekvenci 433,92 MHz.

Má dobrý hloubkový účinek a tepelná zátěž na kůži je menší než u krátkovlnné diatermie. Zdrojem je elektronický kmitavý obvod s vhodným vysokofrekvenčním zesilovačem.

Využívá se hlavně k stimulaci prokrvení hluboce uložených tkání.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4.