Maxwellovy rovnice

From WikiSkripta

Heslo
Ukázka Maxwellových rovnic v diferenciálním tvaru, E= intenzita elektrického pole H=intenzita magnetického pole D= elektrická indukce ρ= hustota volného náboje J= hustota elektrického proudu


Maxwellovy rovnice jsou čtyři parciální diferenciální rovnice (resp. integro-diferenciální rovnice), ve kterých skotský fyzik James C. Maxwell (1831–1879) sjednotil dosavadní poznatky o elektromagnetickém poli. Jejich bezprostředním důsledkem je mimo jiné to, že elektromagnetické vlnění vč. světla se šíří konečnou rychlostí. Rovnice představují základ klasické teorie elektromagnetického pole, velmi dobře popisují chování elektromagnetického pole na makroskopické úrovni. Na fenomenologické úrovni ukazují provázanost elektrického a magnetického pole, vysvětlení této provázanosti je až otázkou relativistické fyziky.

Odkazy

Související články

Externí odkazy