Akustický odpor

From WikiSkripta

(Redirected from Akustická impedance)

Akustická impedance (velmi nepřesně někdy nazývaná jako akustický odpor) je fyzikální veličina, která popisuje akustické vlastnosti prostředí. Vypočítá se jako poměr efektivní hodnoty akustického tlaku (pef) a efektivní hodnoty akustické rychlosti, tedy rychlosti kmitavého pohybu částic prostředí vyvolané zvukovou vlnou vef. Jedná se o zobecněný pojem, používá se proto i k vykládání jevu při jiných vlnových délkách než jsou ty akustické (např. ultrazvukové,…)

(Pa·s·m-1)


Efektivní hodnoty akustického tlaku a rychlosti vlnění lze vypočítat z maximálních hodnot podle vztahu:


resp.


Na rozhraní dvou prostředí o různé akustické impedanci může docházet k lomu a odrazu procházejícího akustického vlnění. Právě toho využívá ultrazvuková diagnostika.

  • jiný výpočet: Z = ρ. c (Pa.s/m), kde ρ – hustota látky, c – fázová rychlost šíření v dané látce

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]