Ekvipartiční teorém

Z WikiSkript

Střední kinetická energie částice je přímo úměrná termodynamické teplotě:

[math]\displaystyle{ u = \frac {3}{2} kT }[/math]

Pro celkovou energii 1 mol plynu tedy platí:

[math]\displaystyle{ U_p = \frac {3}{2} RT }[/math]

Charakteristika[upravit | editovat zdroj]

Monoatomické molekuly plynů vykonávají pouze translační pohyb popsatelný v prostoru osami x, y, z, tzn. mají tři stupně volnosti (i = 3).

Biatomické molekuly vykonávají ještě vibrační a rotační pohyby (i = 5).

Ekvipartiční teorém: počet stupňů volnosti plynu závisí na počtu atomů v jeho molekulách.

Obecná rovnice pro celkovou energii plynu je tedy:

[math]\displaystyle{ U = \frac {i}{2} RT }[/math]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]