Ekvipartiční teorém

Z WikiSkript

Střední kinetická energie částice je přímo úměrná termodynamické teplotě:

 u = \frac {3}{2} kT

Pro celkovou energii 1 mol plynu tedy platí:

 U_p = \frac {3}{2} RT

Charakteristika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Monoatomické molekuly plynů vykonávají pouze translační pohyb popsatelný v prostoru osami x, y, z, tzn. mají tři stupně volnosti (i = 3).

Biatomické molekuly vykonávají ještě vibrační a rotační pohyby (i = 5).

Ekvipartiční teorém: počet stupňů volnosti plynu závisí na počtu atomů v jeho molekulách.

Obecná rovnice pro celkovou energii plynu je tedy:

 U = \frac {i}{2} RT

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]