Raoultovy zákony

From WikiSkripta

Heslo


První Raoultův zákon

Δp = rozdíl tlaků, p0 = původní tlak, n2 = počet částic rozpuštěné látky, n1 = počet částic rozpouštědla.

Druhý Raoultův zákon

Rozpuštěním látky v rozpouštědle se zvýší jeho bod varu.

Ke = ebulioskopická konstanta rozpouštědla, cm = koncentrace rozpuštěné látky.

Příkladem efektu druhého Raoultova zákona je sypání soli do vody, kterou následně chceme přivést k bodu varu. Sůl mírně zvýší teplotu varu, k varu bude tedy potřeba vynaložit nepatrně méně energie (v kuchyňském prostředí se zvýšení běžně pohybuje max. o 1 stupeň Celsia).

Třetí Raoultův zákon

Rozpuštěním látky v rozpouštědle dojde ke snížení jeho bodu tuhnutí.

Kr je kryoskopická konstanta rozpouštědla.

Třetí Raoultův zákon jde ruku v ruce s druhým zákonem, při použití zmíněného příkladu se solí a vodou dojde totiž zároveň ke snížení bodu tuhnutí, tj. teploty, kdy zamrzne voda. Voda tedy vydrží v kapalné fázi i při teplotách lehce pod nulou. Třetího Raoultova zákona se typicky využívá v zimě při sypání vozovky solí.


Odkazy

Externí odkazy

Zdroj