Raoultovy zákony

Z WikiSkript
Heslo

První Raoultův zákon

 \Delta p = p_0 \cdot \frac {n_2}{n_1}

Δp = rozdíl tlaků, p0 = původní tlak, n2 = počet částic rozpuštěné látky, n1 = počet částic rozpouštědla.

Druhý Raoultův zákon

Rozpuštěním látky v rozpouštědle se zvýší jeho bod varu.

 \Delta T_v = K_e \cdot c_m

Ke = ebulioskopická konstanta rozpouštědla, cm = koncentrace rozpuštěné látky.

Třetí Raoultův zákon

Rozpuštěním látky v rozpouštědle dojde ke snížení jeho bodu tuhnutí.

 \Delta T_v = - K_r \cdot c_m

Kr je kryoskopická konstanta rozpouštědla.

Odkazy

Externí odkazy

Zdroj