Elektroretinografie

From WikiSkripta

Elektroretinografie (ERG) je metoda využívaná v očním lékařství. Elektroretinogram je záznam elektrických potenciálů, které vznikají stimulací fotoreceptorů světlem. Tvar ERG křivky závisí na intenzitě, délce a barvě stimulu. Na křivce můžeme rozlišit vlny a, b, c a d. Hodnoty dosahují několika mikrovoltů.

Moderní elektroretinograf

Křivka začíná latentní fází, po které dochází k poklesu (vlna a), po níž následuje pozitivní vlna b. Po vlně b nastává pokles, následný vzestup napětí vlny c. Po odeznění podnětu dochází ke vzestupu – vlna d.

Jako elektrody se nejčastěji používají kontaktní čočky, ve kterých jsou zataveny platinové nebo stříbrné drátky. Nevýhodou je občasné poškrábání rohovky, nutnost povrchové anestezie rohovky a degradace zorného pole. Druhá elektroda se přikládá na kůži spánkové krajiny nebo ušní lalůček. Naměřené napětí jsou nízká, typicky v 0,1–0,4 mV.

Použití[edit | edit source]

Využívá se v diagnostice chorob – např. čípkové dystrofie, tyčinkové monochromazie nebo při posuzování funkcí sítnice.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vydání. Brno : Neptun, 2001. ISBN 80-902896-1-4.