Torr

From WikiSkripta

Heslo

Je staré označení jednotky tlaku, se kterou se setkáváme v lékařství velmi často. 1 Torr je roven hydrostatickému tlaku, který vyvolá 1 milimetr rtuťového sloupce – také se označuje jako mmHg.

Platí: 1 torr = 1 mmHg = 133,322 Pa