Kontinuální měření glykemie

Z WikiSkript
Senzor pro kontinuální měření glykémie.

Kontinuální monitorování glykemie (CGM – continuous glucose monitoring) je metoda měření vývoje hladiny koncentrace glukózy v krvi (glykemie) po dobu celého dne (24 hodin). Tato technologie výrazně zlepšuje možnosti léčby i kvalitu života pacientů především s DM 1. typu. V posledních letech se stále rychle rozvíjí – zlepšuje se přesnost měření, zmenšuje se velikost senzorů i invazivita.

Základní popis systému[upravit | editovat zdroj]

Základní schéma
CGM senzor
Systém CGM má tři základní části
 • Senzor – kontinuálně měří glykemii v intersticiální tekutině v intervalech asi 1–5 minut (zpoždění glykemie vs. koncentrace glukózy v intersticiální tekutině je asi 4–10 minut – závisí např. na prokrvení, teplotě).
 • Transmitter (vysílač) – musí být co nejlehčí (náplast se odlepuje, problém s povislou kůží) a nejmenší (aby nepřekážel).
 • Receiver (přijímač).

Elektroda ve formě drátku potažená vrstvou enzymu a ochrannou vrstvou je trvale zavedena v podkoží pod úhlem 45° nebo 90°. Měření je stejně jako u selfmonitoringu glykemie (SMBG) založeno na elektrochemickém principu, tedy glukózo-oxidázové metodě. Systém se musí kalibrovat podle SMBG (nejlépe v momentě stabilní glykemie). Životnost elektrody kolísá od 7 do 30 dnů v závislosti na její biokompatibilitě. Z celého systému je právě elektroda nejnáročnější částí na výrobu, ceny se pohybují okolo jednoho tisíce až 1700 Kč. Transmitter se dá pořídit za 10 000 Kč a receiver za 13 000 Kč.

Výhody[upravit | editovat zdroj]

Oproti tradičnímu měření glukometrem (SMBG) má CGM následující výhody
 • Sledování trendů – reakce glykemie na různé situace, predikce hyperglykemie a hypoglykemie, zjistí 4× více závažných výkyvů hladiny glukózy než měření glukometrem (SMBG).
 • Alarmy (hyperglykemie, hypoglykemie).
 • Možnost zadávat parametry např. množství sacharidů, počet jednotek aplikovaného inzulinu, tělesná zátěž, nemoc.
 • Měření je velmi přesné – na jeho základně lze upravit léčbu.
 • CGM může snížit glykovaný hemoglobin (HbA1c) až o 1 % v porovnání se SMBG.
CGM mohou ocenit mimo jiné
 • Rodiče – nemusejí kontrolovat dítě během noci.
 • Sportovci a studenti – mohou se více soustředit na zápas nebo zkoušku.
 • Lidé s náročnou prací – lepší plánování každodenních aktivit.
 • Gravidní ženy a ženy uvažující o otěhotnění.

Nevýhody[upravit | editovat zdroj]

 • Bezpečnostní riziko: Hrozí odposlech či podvrhnutí dat. Výrobci se obávají propojit systém s mobilním telefonem (riziko na internetu).
 • Přesnost měření např. při špatné kalibraci – pacient se neujistí glukometrem o správnosti měření.
 • Kontrola paměti – data se po několika týdnech přemazávají.
 • Prošlé senzory.
 • Problémy s baterií (vybíjení).
 • Receiver mimo dosah signálu.
 • Aplikace do špatných míst.
 • Alergie na náplast.
 • Iritace pokožky (více v článku Neinvazivní měření glykémie).
 • Infekce (nutná dezinfekce před aplikací senzoru).

Příklady zařízení pro kontinuální měření glykémie[upravit | editovat zdroj]

MINIMED™ (Medtronic)[upravit | editovat zdroj]

Jednoznačnou výhodou Medtronicu je možnost propojení s inzulinovou pumpou. Softwarová služba Medtronic CareLink umožňuje nasdílení dat naměřených CGM lékaři.

Dexcom®[upravit | editovat zdroj]

Nejrozšířenější je model Dexcom G4. Zobrazení průběhu a statistik je možné v aplikaci Dexcom Studio (pro systém Windows). V USA se používá Dexcom G5, který může fungovat bez receiveru – přes BlueTooth mohou být data posílána na mobilní telefon – cíleno především na rodiče dětí s DM 1. typu (Dexcom share).

FreeStyle Navigator® (Abbott)[upravit | editovat zdroj]

Není dostupný v ČR, má nejrozměrnější trasmitter.

FreeStyle Libre® (Abbott)[upravit | editovat zdroj]

Výrobce jej neoznačuje jako CGM, ale jako systém okamžitého měření glukózy. Je dostupný v ČR, je kalibrován přímo z výroby. Glykémii měří každých 5 minut, naměřené hodnoty se uchovávají v paměti po 8 hodin. Odečty lze provádět i mobilním telefonem s NFC. V současné době výrobce připravuje i senzor s Bluetooth.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]