Glykovaný hemoglobin

From WikiSkripta

Glykovaný hemoglobin vzniká neenzymovou reakcí mezi hemoglobinem a glukózou v krvi. Jeho tvorba je ireverzibilní.

Princip neenzymové glykace proteinů

Hladina glykovaného hemoglobinu proto odráží koncentraci glukózy v krvi po celou dobu existence erytrocytu, tj. asi 120 dní, a využívá se k posouzení úspěšnosti léčby/kompenzace diabetu v období 4–8 týdnů před vyšetřením. Nejčastěji se stanovuje forma stabilní frakce HBA1c.

Terminologie
  • Glykovaný hemoglobin – suma sacharidových adduktů na N-terminálním konci nebo ε aminoskupinách lysinu v hemoglobinu.
  • HbA1 – suma různých minoritních frakcí hemoglobinu (glykovaných), včetně HbA1c, HbA1a1/a2, HbA1b1/b2/b3, HbA1d1/d2/d3 a HbA1e.
  • HbA1c – glukózový adukt valinu na N-terminálním konci β-globinu; odpovídá tzv. stabilnímu ketoaminu (N-[1-deoxyfruktózyl]hemoglobinu).

Glykovaný hemoglobin je možné stanovit pomocí iontoměničové chromatografie s následnou spektrofotometrií.

Hodnocení
Množství glykovaného hemoglobinu se vyjadřuje v % celkového hemoglobinu nebo nyní nově v mmol/mol dle IFCC (International Federation of Clinical Chemistry).
Referenční meze
  • u zdravých dospělých do hodnoty 39 mmol/mol, (2,8–4,0 %)[1]
  • diabetiků svědčí koncentrace HbA1c do 45 mmol/mol (4,5 %) o vynikající kompenzaci diabetu, do 60 mmol/mol (6,0 %) o přijatelné a vyšší hodnoty o neuspokojivé kompenzaci diabetu[2]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. ČEŠKA, Richard a Tomáš ŠTULC, et al. Interna. 2. vydání. TRITON, 2022. 870 s. ISBN 978-80-7387-885-6.
  2. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. Diabetes mellitus. 2005. Dostupné také z URL <https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-2003-2007/Diabetes-mellitus.pdf>.