Selfmonitoring glykemie

From WikiSkripta

Selfmonitoring glykemie (sebekontrola, domácí, laické měření, Self-Monitoring of Blood Glucose, SMBG) znamená samostatně pacientem vykonávané kontroly glykemie. Pacient provádí kontrolu hladiny krevního cukru pomocí glukometru, a to nalačno, po jídle a v průběhu dne a noci.

Účel selfmonitoringu[edit | edit source]

 • Sledování glykemických profilů (GP)
  • Malý glykemický profil (3–4 měření glykemie, před každým hlavním jídlem a před spaním), při zhoršené kompenzaci.
  • Velký glykemický profil (8 měření denně – před hlavními jídly, 2 hodiny po nich, před spaním a ve 3 hodiny v noci).
 • Reakce pacienta na stav glykemie – pacient se sám aktivně účastní na léčbě a provádí změny v dávkování léků a inzulinu, umožňuje změny dietního režimu a fyzických aktivit.
 • Provádění průběžných záznamů.
 • Předkládání záznamů při kontrole u lékaře – úprava léčby.
 • Konzultace s diabetologem.
Častější selfmonitoring se vyžaduje
 • u gravidních diabetiček,
 • u diabetiků léčených inzulinovou pumpou,
 • u diabetiků s akutním onemocněním,
 • u pacientů se syndromem nerozpoznání hypoglykemie.

Cíl selfmonitoringu[edit | edit source]

 • Odhalit období, kdy u pacienta dochází k výkyvům glykemie.
 • Upravit výkyvy glykemie pacienta.
 • Vytvořit obraz o glykemickém profilu.
 • Odhalit včas období s riziky hypoglykemie.

Dosáhnutí a udržení normoglykemie[edit | edit source]

Selfmonitoring se považuje za důležitou a nezbytnou součást léčby diabetu a prevence jeho komplikací. Sledování aktuálního stavu glykemie diabetickému pacientovi napomáhá získat přehled o stavu glykemie a napomáhá tak zlepšit kompenzaci diabetu a zpomalit progresi onemocnění. Poznáním svého aktuálního metabolického stavu pacient může ovlivnit i svůj dietní a stravovací režim, ovlivňovat glykemický profil (GP) a aktivně se účastnit na self-managementu a léčbě diabetu.

Glukometr a jeho použití[edit | edit source]

Původně byl selfmonitoring prováděn na základě testů z moči a podával tak obraz o hladině cukru v krvi s několikahodinovým zpožděním. V současnosti se používají přesnější metody měření – glukometry, které pracují na elektrochemické metodě měření elektrického proudu na testovacím proužku. Moderní glukometry jsou vybaveny pamětí pro 50–500 měření a dokážou komunikovat s PC pomocí softwaru a bezdrátově (Infraport nebo Bluetooth technologie). Pro odběr pacient nemusí použít pouze kapilární krev z konečků prstů, ale může také odebrat krev z jiných míst (rameno, předloktí, ruka, stehno nebo lýtko) a odběr je tak méně bolestivý. Naměřené hodnoty glykemie u pacienta obsahují údaj o datu a času, jsou ukládány do paměti glukometru. Pacient je kdykoliv může elektronicky odeslat lékaři a konzultovat s ním další léčebné postupy.

Kontinuální měření glykemie (CGM)[edit | edit source]

Kontinuální měření glykemie je metoda měření koncentrace glukózy v intersticiální tekutině podkoží pomocí senzoru v intervalu 1–5 minut. Naměřené údaje se přenášejí na monitor nebo do PC a v porovnání s klasickým selfmonitoringem podávají tak ucelenější obraz o změnách glykemie. Limitujícím se stává vysoká cena, životnost senzorů a přesnost (odlišnost koncentrace glukózy v intersticiu v porovnání s koncentrací glukózy v krvi).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Kontinuální měření glykemie.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Neinvazivní měření glykémie.

Zásady provádění selfmonitoringu pacientem[edit | edit source]

 • Správné skladování glukometru a testovacích proužků.
 • Nepoužívat testovací proužky po datu jejich exspirace, pravidelná kontrola data, času a baterie glukometru.
 • Před odběrem si důkladně umýt a osušit ruce.
 • Střídat místa vpichu.
 • Pravidelně měnit autolancetu nebo lancetu a nesdílet je s jinými osobami.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • BROŽ, Jan, et al. Léčba inzulinem. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2014. ISBN 978-80-7345-440-1.
 • PERUŠIČOVÁ, Jindra. Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem 2014 :  [průvodce pro každodenní praxi]. 1. vydání. Praha : Maxdorf, c2014. Současná diabetologie; ISBN 978-80-7345-408-1.