Řešení hypoglykemií

Z WikiSkript


Mozek potřebuje pro svoji činnost pravidelný příjem energie z glukózy. Jakmile je do mozku přiváděno menší množství glukózy je organismus v ohrožení. Mozkové funkce jsou omezeny a stav může vyústit až do bezvědomí, či smrti. Každá prodělaná hypoglykemie zanechává na buňkách trvalé následky, je tedy velmi žádoucí těmto stavům komplexně a efektivně předcházet.

Hypoglykemie[upravit | editovat zdroj]

Mezi nejčastější akutní komplikace diabetes mellitus 1.typu patří hypoglykemie , která nejčastěji vzniká na základě nerovnováhy nadbytku inzulinu a nedostatku glukózy. Její nález doprovází snížená hladina glukózy v krvi a výskyt klinických symptomů. Za potenciálně rizikovou je považována již hodnota nižší než 4 mmol/l, standardní hranicí hypoglykemie je pak udávána hodnota 3,3 mmol/l. Hodnoty pociťovaných hypoglykemií se u jednotlivých osob mohou velmi lišit. Vliv má jejich rychlost nástupu, délka trvání, ale především celkový stav jedince.

Dělení hypoglykemií dle klinických hledisek[upravit | editovat zdroj]

 • mírná - většinou pouze biochemický nález bez žádných, či minimálních příznaků
 • lehká – již přítomny klinické příznaky, pacient dokáže zareagovat sám
 • těžká – pacient již potřebuje pomoc druhé osoby
 • kóma – obvykle doprovázejí křeče, může končit až ztrátou vědomí
 • domnělá – často u pacientů s DM2T, klinické příznaky při hodnotách kolem 8-10 mmol/l, ovlivňuje rychlost změny glykemie a adaptace na dlouhodobý výskyt vyšší glykemie

Příčiny vzniku hypoglykemií[upravit | editovat zdroj]

Mezi nejčastější příčiny výskytu nízké hladiny glykemie spadá vyšší fyzická aktivita, vynechání jídla, konzumace alkoholu, či nevhodná dávka inzulinu. Další možné příčiny shrnuje následující tabulka

Rizikové faktory Možné příčiny
větší množství inzulinu větší dávka inzulinu, aplikovaná v nesprávnou dobu
snížená endogenní glukóza nedostatečný příjem potravy
snížená produkce endogenní glukózy alkohol
zvýšená utilizace glukózy nepřiměřená fyzická aktivita + nízký příjem potravy
zvýšená inzulinová senzitivita po fyzické aktivitě, při úbytku hmotnosti
snížená clearance inzulinu při renálním selhání

Jak řešit hypoglykemii[upravit | editovat zdroj]

Hladinu glykemie nejrychleji zvýší jednoduchý sacharid (glukóza, sacharóza) a to v tekuté formě např. rozkousané tablety s glukózou zapité vodou, tekutý cukr, ovocný džus, či nektar. Pomaleji naopak bude glykemie reagovat na komplexní (složenou) molekulu sacharidů (pečivo, přílohy,..) která se nejprve musí rozložit na jednotlivé části. Nejméně vhodné jsou pak sacharidové potraviny s vysokým obsahem tuku (čokoládové tyčinky, sušenky, čokoláda,..)

Řešení hypoglykemie[upravit | editovat zdroj]

 • reagovat okamžitě
 • změřit pokud možno glykémii, přerušit fyzickou aktivitu
 • podat minimálně 10 g lehce vstřebatelných sacharidů

Kde najdeme 10 g sacharidů?[upravit | editovat zdroj]

10 g sacharidů zvýší glykemii přibližně o 2 – 3 mmol/l

10 g S obsahuje např.: 1 dcl sladkého nápoje (ovocný džus, cola cola, limonáda) nebo 2 kostky cukru, 3 ks hroznového cukru, ½ ks banánu, ½ jablka, ½ rohlíku, ½ krajíce chleba, 1 müsli tyčinka, …

Jak předcházet výskytu hypoglykemií[upravit | editovat zdroj]

Stěžejní prevencí v předcházení výskytu hypoglykemie je znalost aktuální hladiny glykemie. Selfmonitoring, neboli sebemonitorování je hlavním pilířem léčby diabetu. Frekvence měření se liší dle věku a stavu dosažené kompenzace diabetu. Souhrnně lze však konstatovat, že čím víc se diabetik sebemonitoruje, tím lepší jsou jeho hodnoty glykemií a menší riziko vzniku rozvoje akutních komplikací (např. hypoglykemie)

Monitorace pomocí glukometru[upravit | editovat zdroj]

Měření můžeme rozdělit na:

 • měření pravidelná - neboli záznam glykemického profilu
 1.  Malý glykemický profil- (4 měření) zahrnuje kontrolu glykemie po probuzení, před konzumací oběda, před konzumací večeře a těsně před spaním.
 2.  Velký glykemický profil- (9 měření) se skládá z měření před hlavními i vedlejšími jídly a 1,5 hodiny po jejich konzumaci, dále z měření v půlnoci a ve 3 hodiny ráno.
 • měření v nenadálých situacích - glykemii je třeba také ověřovat při jakýchkoliv subjektivních potížích.

Obecně lze říci, že čím častější selfmonitoring glykemie tím lepší bude kompenzace diabetu.

Monitorace pomocí CGM[upravit | editovat zdroj]

Otevřená kontinuální monitorace "real-time" se stává hlavním nástrojem v předcházení a v léčbě hypoglykemií. Pacient po celou dobu monitorace sleduje aktuální hodnoty glykemií, které jsou zobrazovány na displeji inzulinové pumpy, čí přijímače. Se systémy CGM můžeme tedy aktivně předvídat trendy glykemií/hypoglykemií a za v času reagovat.

Alarmy CGM[upravit | editovat zdroj]

Pro aktivní předcházení výskytu hypoglykemií poslouží alarmy kontinuální monitorace. Diabetik dle konzultace se svým ošetřujícím lékařem volí hraniční hodnoty pro upozornění nežádoucí situace. Hodnoty pro hypoglykemii mohou být nastaveny od 2,2 mmol/l výše. Při nastavování hraniční hodnoty je vždy třeba zvážit možné zpoždění hodnot glykemií CGM z intersticiální tekutiny oproti hodnotám z glukometru (až 20 minut).

Alarmy s předstihem upozorňují uživatele pomocí vibrací, slabých, čí hlasitých zvuků na rozvíjející se trend glykemie (klesající, vzrůstající,..)

Úprava dávky inzulinu[upravit | editovat zdroj]

Předcházet výskytu hypoglykemií mohou také pacienti léčeni inzulinovou pumpou pomocí úpravy dávek inzulinu. Mezi nejčastější změny v úpravách spadá snížení bazální dávky inzulinu až o 20 – 100 % při fyzické aktivitě a také po ni a navýšení inzulinu o 50 – 100 % při nemoci.

Záznam proběhlých hypoglykemií[upravit | editovat zdroj]

Výskyt hypoglykemie by měl být vždy zaznamenán do diabetického deníčku, či jídelníčku pacienta. Každou prodělanou hypoglykemii je nutno podrobně analyzovat s ošetřujícím lékařem, nutričním terapeutem nebo diabetologickou sestrou. Ke komplexnímu zhodnocení poslouží také stáhnuté CGM záznamy ve zdravotnických podmínkách. Je třeba označit nedostatky v léčbě a volit další postup, ze kterého bude pacient profitovat.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

https://www.medtronic-diabetes.cz/zvladani-hypoglykemie/pumpa-mozne-reseni

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

JIRKOVSKÁ, Alexandra. Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes : manuál pro edukaci diabetiků. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3246-9.

LEBL, Jan a Štěpánka PRŮHOVÁ, et al. Abeceda diabetu. 4. vydání. 2015. ISBN 978-80-7345-438-8.


PELIKÁNOVÁ, Terezie a Vladimír BARTOŠ, et al. Praktická diabetologie. 5. vydání. Praha : Maxdorf, c2011. ISBN 978-80-7345-244-5.

RYBKA, Jaroslav. Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění : diagnostické a léčebné postupy. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1671-8.

CRYER, Philip E. Hypoglycemia in diabetes :  pathophysiology, prevalence, and prevention. 1. vydání. Alexandria, Va : American Diabetes Association, c2009. ISBN 978-1-58-040326-9.