Genotyp a prostředí

Z WikiSkript

Základní pojmy[upravit | editovat zdroj]

 • Gen: úsek polynukleotidového řetězce, který kóduje primární strukturu peptidu jako translačního produktu nebo se přepisuje do primární struktury molekul RNA, jež nepodléhají translaci.
 • Alela: konkrétní forma genu, určená konkrétní sekvencí nukleotidů a odpovědná za konkrétní formu (kvalitu či míru) jím kódovaného znaku; různé geny existují v genofondech populací v různých a někdy ve značných počtech alel; informace nesená většinou genů se projevuje ve více než jednom znaku organismu = pleiotropní genový efekt.
 • Genotyp: soubor všech alel organismu; genotyp souhrnně určuje rozsah či míru fenotypových možností organismu.
 • Fenotyp: soubor všech znaků jedince.

Vztah genotypu a prostředí[upravit | editovat zdroj]

 • Faktory vnějšího prostředí mohou některé části genetického programu organismu (prostřednictvím jeho regulačních systémů) buď regulovat, nebo reprimovat; mohou jej však také modifikovat – ovlivnit výslednou formu znaku.
 • Určité patologické formy některých znaků organismu pak vznikají především na základě působení vnějších faktorů, genotyp je ovlivňuje jen malou měrou.
 • Obecně platí, že fenotyp je ovlivňován genotypem a vlivem prostředí.
 • Míra, kterou je daný znak ve své formě určen dědičně, se kvantitativně vyjadřuje jako jeho dědivost (heritabilita).
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Heritabilita.
 • Největší vliv mají faktory prostředí obecně na manifestaci znaků polygenních, tj. kvantitativních – ty jsou velmi plastické a jejich variabilita u různých jedinců má tedy dva zdroje: vnější (faktory prostředí) a vnitřní (konstituci příslušného polygenního systému v genotypu).
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Multifaktoriální dědičnost.
 • Znaky monogenně determinované, tj. znaky kvalitativní, jsou prostředím mnohem méně ovlivnitelné.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 11.02.2010]. <https://www.stefajir.cz/>.