Endergonická reakce

Z WikiSkript

Heslo

Endergonické reakce, též děje nebo procesy, které jsou (samy o sobě) za fyziologických podmínek energeticky nevýhodné (změna Gibbsovy energie je positivní, ΔG > 0) a mohou tedy probíhat pouze v případě, že jsou bezprostředně spřaženy s reakcí (dějem), který jí energii dodává.

Odkazy

Zdroj