Rossova operace

Z WikiSkript

Heslo

Rossova operace je technicky a časově náročný kardiochirurgický zákrok, při kterém je aortální chlopeň nahrazena vlastní pacientovou pulmonální chlopní a pulmonální chlopeň je pak nahrazena alograftem.[1][2]

Odkazy

Reference

  1. VANĚK, Ivan, et al. Kardiovaskulární chirurgie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 236 s. ISBN 8024605236.
  2. DOMINIK, J a P ŽÁČEK. Náhrady srdečních chlopní. Kardiofórum [online]. 2005, roč. 3, vol. 2, s. 16, dostupné také z <http://www.kardiologickeforum.cz/pdf/kf_05_02_03.pdf>. ISSN 1801-7606.