Syndromy podmíněné aneuploidií autosomů

Z WikiSkript


Jako aneuploidie označujeme ztráty (monosomie) nebo přebývání (jednoho či více) chromosomů v genomu buňky. Příčinou může být porucha dělení (nondisjunkce) homologních chromosomů v I. zracím dělení nebo chromatid ve II. zracím dělení.

Karyotyp Downova syndromu

Downův syndrom[upravit | editovat zdroj]

Nacházíme karyotyp 47,XX nebo XY + 21 (trisomie chromosomu 21). Klinicky poprvé popsán Dr. Langdonem Downem (1866), ale molekulárně až Lejeunem (1959)

 • výskyt: 1:600 – 1:800 narozených dětí
 • výrazná závislost na věku matky v době porodu
 • prenatálně v ČR detekováno 65-70% případů a neukončených těhotenství je čím dál více

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • výrazná svalová hypotonie u novorozenců
 • brachycefalie
 • široký, plochý obličej, šikmé oční štěrbiny, epikanty (kožní řasy, přemosťující vnitřní koutek oka), široký kořen nosu, velký jazyk a anomálie zubů
 • 50% jedinců palmární (opičí, čtyřprsté) rýhy na dlaních (u normální populace 2-3%)
 • prsty na rukou jsou krátké a široké, malíčky rohlíčkovité (klinodaktylie) s krátkým středním článkem
 • široká mezera mezi prvním a druhým prstem na nohou 
 • postava menší, kolem 150 cm
 • psychomotorická retardace různého stupně
 • IQ bývá v rozpětí 25-75, průměrně 40-45
 • společensky dobře adaptabilní a díky lepší zdravotní péči se dožívají 50-60 let (schopnost léčit infekce, nádorová onemocnění, vrozené srdeční vady i vývojové vady dalších orgánů – mají k nim sklony a dnes je lze operovat)
 • u většiny dospělých v pozdějším věku Alzheimerova choroba – efekt třetí dávky genu na chromosomu 21 – gen pro amyloidní prekurzorový protein
 • plodnost velmi snížená, hlavně u mužů
 • u žen případy gravidity častější, u mužů téměř nulová plodnost
 • riziko postižení potomků rodičů s Downovým syndromem je obtížné vzhledem k počtu stanovit, ale jsou i případy dětí zdravých

Typy Downova syndromu[upravit | editovat zdroj]

-        prostá trisomie chromosomu 21 (95%)

-        translokační forma trisomie 21 (4-5%)

-        mozaicismus trisomické a normální linie (1%) – jedinci mívají obecně mírnější projevy Downova syndromu

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Downův syndrom.

Edwardsův syndrom[upravit | editovat zdroj]

Karyotyp: 47,XX nebo XY + 18 (trisomie chromosomu 18). Prognóza jedinců s trisomií chromosomu 18 je špatná, vzácně se dožívají několika měsíců až jednoho roku. Postižení jedinci bývají v 80% ženského pohlaví, chlapci mají obecněn nižší šance na přežití

 • výskyt: přibližně 1 : 5000 živě narozených dětí
 • přímo souvisí s věkem matky
 • většina takto počatých plodů je spontánně potracena

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • těžká psychomotorická retardace a neprospívání
 • vrozené vývojové vady ledvin a srdce
 • mikrocefalie a prominující záhlaví
 • ustupující brada, nízko nasedající malformované boltce
 • charakteristické držení prstů v sevřených pěstích s křížením druhého prstu přes třetí a pátého přes čtvrtý
 • nehty bývají hypoplastické
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Edwardsův syndrom.
Karyotyp u Pataova syndromu


Patauův syndrom[upravit | editovat zdroj]

Karyotyp je 47,XX nebo XY + 13 (trisomie chromosomu 13). Má nejhorší prognózu z těchto tří syndromů – dožití 1 měsíce po narození maximálně.

 • výskyt vzácnější – 1 : 10 000

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • těžká mentální i růstová retardace
 • závažné malformace CNS, holoprosencephalie
 • malformace očí, které mohou splynout v jedno nebo i zcela chybět
 • kraniofaciální dysmorfie s těžkými rozštěpy patra a rtu
 • ušní boltce malformované a nízko posazené
 • přítomny vrozené vady srdce a urogenitálu
 • postaxiální polydaktylie horních i dolních končetin
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Patauův syndrom.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 11. 2. 2010]. <http://www.stefajir.cz>.