Charcotův-Marieův-Toothův syndrom

From WikiSkripta

Jedná se o početnou skupinu geneticky podmíněných neuropatií. Někdy se označují zkratkou CMT. Degenerativní změny se týkají jak motorické, tak senzorické složky. Změny jsou nejvýraznější na dolní končetině, obzvláště na chodidlech. Patří mezi nejčastější hereditární neuropatie.

Třídění CMT[edit | edit source]

"Cibulové útvary" (v angl. onion bulb formations) v biopsii nervu
Projev CMT syndromu

CMT se třídí do pěti základních skupin:

Genetická podstata CMT[edit | edit source]

Nejnovější studie uvádějí 39 různých genů, jejichž mutace způsobuje některou z forem CMT.

Asi nejčastější mutací, která způsobuje první typ CMT, tedy CMT1A (a též CMT1E) je mutace v genu PMP22, jehož produktem je protein s názvem peripheral myelin protein 22. Jedná se o transmembránový protein obsažený zejména v membráně Schwannových buněk, 4 × prochází membránou a je zavzat do struktury myelinu. Jsou známy desítky míst genu, ve kterých bodová mutace způsobuje CMT.

Méně častou mutací je mutace v genu pro tzv. MPZ protein, tedy myelin protein zero. Jde o jeden z nejdůležitějších proteinů při tvorbě a udržování myelinové pochvy. Jedná se o transmembránový protein, taktéž součástí membrány Schwannových buněk, který pouze jednou prochází membránou. Patří do imunoglobulinové rodiny, má extracelulární, transmembránovou a intracelulární doménu. Tvoří homotetramer a jeho funkce spočívá v tom, že dva homotetramery se při skládání jednotlivých listů membrány Schwannových buněk spojí díky svým extracelulárním doménám. Tak drží strukturu myelinové pochvy pevnou. Mutace v genu MPZ způsobují CMT1B a CMT2J.

  • CMT1C je způsoben mutací v genu LITAF, tedy lipopolysaccharide-induced tumor necrosis factor-alpha factor. Podle nejnovějších výzkumů je asociován s obezitou a insulinoresistencí.
  • CMT1D a CMT4E jsou způsobeny mutací v genu EGR2, early growth response protein 2.
  • CMT1F a CMT2E způsobuje mutace genu NEFL, neurofilament light polypeptide.
  • Mutace v genu pro mitofusin 2 je zodpovědná za CMT2A.
  • CMT3, označováný jako Dejerine-Sottas syndrom, je asociován s geny PMP22, MPZ, EGR2 a PRX (periaxin).

Ostatní typy CMT jsou způsobeny mutacemi v mnoha dalších genech (jsou-li identifikovány). Pravděpodobně nejnovějším objevem je objasnění původce CMTX5, je jím gen pro PRPS1, tedy fosforibosyl-pyrofosfát syntetáza 1.


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]


Použitá literatura[edit | edit source]