Neurastenický syndrom

From WikiSkripta

Neurastenie
Neurasthenia
Klinický obraz vyčerpanost
Klasifikace a odkazy
MKN F48.0
MeSH ID D009440

Druhy poruchy[edit | edit source]

Poruchu můžeme rozdělit na dva druhy, které se však více méně prolínají:

  • U typu prvního si nemocní stěžují na snadnou duševní unavitelnost, zpomalenost, popř. rozvolněnost myšlení. Duševní unavitelnost je popisována jako dotírání myšlenek, popř. vzpomínek, které nemocnému překáží v soustředění. Je s tím také spojena snížená výkonnost v zaměstnání.
  • U druhého typu se jedná více o fyzickou vyčerpanost, slabost. Nemocný je unaven i po minimální námaze.

V případě neurastenie jsou pociťovány i jiné nepříjemné příznaky jako závratě, bolesti hlavy, v některých případech i insomnie. Vzácněji se objevuje hypersomnie.

Diagnóza[edit | edit source]

Pro určení diagnózy neurastenie musí být přítomny stížnosti na zvýšenou unavitelnost po duševní námaze, nebo stesky na tělesnou slabost a exhausci (vyčerpání) po minimální námaze.

Nejméně dvě z následujících: bolesti ve svalech, bolesti hlavy, závratě, poruchy spánku, neschopnost relaxace, tenze, …

Nepřítomnost závažných příznaků deprese nebo úzkosti potřebných pro diagnostiku depresivního syndromu nebo některé z úzkostných poruch.

Léčba[edit | edit source]

Základní léčbou je především dlouhodobé klinické vedení za současného použití různých psychoterapeutických postupů, případně podávání antidepresiv (SSRI, RIMA).

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MKN-10, Duševní poruchy a poruchy chování, Psychiatrické Centrum Praha 1992, ISBN 80-85121-44-1
  • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie: minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-582-4.