Portál:Praktická cvičení z biochemie

Z WikiSkript
Praktická cvičení – 1. LF UK
 1. Úvod do práce v biochemické laboratoři
  NávodProtokol (aktualizované 2017-18)
 2. Kvalitativní analýza prvků důležitých z hlediska biologie a toxikologie
  NávodProtokol (aktualizované 2017–18)
 3. Kvantitativní analýza
  NávodProtokol (aktualizované 2017–18)
 4. Pufry, pufrační kapacita, oxidoredukce, elektrodové děje (aktualizované 2017–18)
  NávodProtokol
 5. Reakce základních funkčních skupin organických sloučeninZáklady organické chemie (verze 2013–14)
  Návod a Protokol (aktualizované 2017-18)
 6. Spektrofotometrie a fluorimetrie
  NávodProtokol (aktualizované 2017–18)
 7. Separační technikydialýza, gelová filtrace a tenkovrstevná chromatografie
  NávodProtokol (aktualizované 2017-18)
 8. Bílkoviny, elektroforéza
  NávodPlay.png Instruktážní video 1Play.png video 2Play.png video 3Play.png video 4Protokol (aktualizované 2017–18)
 9. Enzymy
  NávodProtokol (aktualizované 2017–18)
 10. Izolace DNAStanovení koncentrace a čistoty DNA
  Úvod k praktickým cvičením – základy DNA diagnostiky Návod a protokol (aktualizované 2016–17)
 11. Polymerázová řetězová reakcePolymorfismus délky restrikčních fragmentůElektroforéza nukleových kyselin
  NávodProtokol (aktualizované 2017–18)
 12. Imunochemie (aktualizované 2017-18)
  NávodProtokolImunochemické metody
 13. Oxidoredukční enzymy - teorie a návod (aktualizované 2017–18)
  Warburgův optický testOxidoredukční enzymy – protokolVybrané indikační reakce ve spektrofotometrii
 14. Bílkoviny v séru a v moči
  Návod (aktualizované 2017–18) • Protokol (aktualizované 2017–18) •Proteinurie (souhrn)
 15. Reakce sacharidů, polarimetrie
  NávodProtokol (aktualizované 2016–17, platné i pro 2017-18)
 16. Vybraná biochemická vyšetření u pacientů s diabetes mellitus
  NávodProtokol (aktualizované 2017–18)
 17. Hemoglobin a jeho deriváty
  NávodProtokol (aktualizované 2017–18) • Pulzní oxymetrie
 18. Základní vyšetření mozkomíšního mokuZákladní vyšetření mozkomíšního moku teorie v pdf
  NávodProtokol (aktualizované 2017–18)
 19. Lipoperoxidace a trávení tukůLipoproteinyBiochemické vyšetření hyperlipoproteinemie
  NávodProtokol(Aktualizované 2017–18)
 20. Žlučová barviva a porfyriny
  Návod a protokol (Aktualizované 2016–17)
  Dodatek k teorii
 21. Biochemická vyšetření jaterBiochemická vyšetření pankreatuBiochemické hodnocení výživy
  Návod a protokol (Aktualizované 2016–17)
 22. Vyšetření močiMočový sedimentFyzikální vyšetření močiMikroalbuminurie
  Návod a protokolDodatek k teorii (Platné i pro školní rok 2016–17)
 23. Nebílkovinné dusíkaté látkyNebílkovinné dusíkaté látky
  Návod a protokol (Aktualizované 2014–15, platné i pro školní rok 2016–17)
 24. Metabolismus vápníku a fosforuSodík v moči
  Návod a protokol (Aktualizované 2016–17)
 25. Vybrané vyšetřovací metody v toxikologiiStanovení etanolu
  Návod a protokol (Aktualizované 2014–15)
Praktická cvičení – LF MU

Příprava krevní plazmy

Praktická cvičení – LF UPJŠ
Praktická cvičení – LF HK
Praktická cvičení – 3. LF UK
Spektrofotometrie
Chromatografie
Volumetrie
Potenciometrie
Elektroforéza proteinů krevního séra
Chemické vyšetření moči, močový sediment
Vyšetření glykemie
Stanovení aktivity alkalické fosfatázy v séru
Související portály
Symbol baňka 001.png
Zkouškové otázky