Portál:Otázky z klinické biochemie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si všechny vypracované otázky z klinické biochemie!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Otázky z klinické biochemie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Otázky pro indikaci a interpretaci uvedených parametrů
 1. Natrium
  Kalium
  Chloridy
 2. Kalcium
  Fosfát
  Magnesium
 3. Celková bílkovina, albumin, bílkoviny krevního séra
 4. Parametry vodního hospodářství
  poruchy osmolality
 5. Parametry acidobazické rovnováhy
 6. Urea
  Kreatinin
  Glomerulární filtrace
  Odpady látek do moče
 7. Glukosa v krvi
  Glukosa v moči
  Ketolátky v moči
  Laktát
 8. Diabetologický soubor
  oGTT
  Inzulin
  C-peptid
  GAD Ab
  HbA1
  AGEs
  a jiné
 9. Chemické vyšetření moče
  Vyšetření močového sedimentu
 10. Reaktanty akutní fáze
  Sedimentace erytrocytů
 11. Autoprotilátky
  Imunoglobuliny
 12. Parametry poškození hepatocytu
 13. Parametry obstrukce žlučových cest
 14. Parametry syntetické funkce jater
 15. Amyláza
  Lipáza
  Trypsin
  Elastáza
 16. Vyšetření funkce tenkého střeva
  Funkční testy v gastroenterologii
 17. Screeningové vyšetření v gastroenterologiii
 18. Triacylglyceroly
  Cholesterol
  Lipoproteiny
 19. Železo, transferin, ferritin
 20. Tumorové markery
 21. Stopové prvky
 22. Indikátory kostní přestavby
  Markery kostní resorpce
 23. Vyšetření mozkomíšního moku
 24. Statimová vyšetření
 25. Monitorování vnitřního prostředí v intenzivní péči
  Kyslíkové parametry
  Laktát
 26. Tělesné tekutiny – jejich prostory, hyper- a hypohydratace
 27. Laboratorní kontrola antikoagulační léčby
 28. Zásady zpracování vzorků pro přímý průkaz infekčního agens
 29. Základní principy správného používání antibiotik
Klinicko-biochemická vyšetření pro diagnostiku a diferenciální diagnóza
 1. Diferenciální diagnóza hyperbilirubinémie
  Ikterus
 2. Diferenciální diagnóza proteinurie
 3. Diferenciální diagnóza hyperglykemie
  Diferenciální diagnóza hypoglykemie
 4. Diferenciální diagnóza hyperurikémie
  Diferenciální diagnóza hypourikémie
 5. Diferenciální diagnóza poškození jater
 6. Diferenciální diagnóza poškození pankreatu
 7. Vyšetření a diferenciální diagnóza urolitiázy
 8. Diferenciální diagnóza akutních chorob srdce
 9. Vyšetření testikulárních poruch a ovariálních poruch
 10. Vyšetření endoteliálního poškození
 11. Vyšetření a diferenciální diagnóza při osteopatiích
 12. Vyšetření metabolismu porfyrinů
 13. Primární a sekundární dyslipoproteinémie – Diferenciální diagnóza
 14. Metabolická acidóza
  Metabolická alkalóza
 15. Respirační acidóza
  Respirační alkalóza
 16. Funkční vyšetření ledvin
  Diferenciální diagnóza selhání ledvin
 17. Screening vrozených vývojových vad
 18. Dědičné metabolické poruchy – základní indikace k vyšetření
  Fenylketonurie
 19. Vyšetření poruch metabolismu lipidů
 20. Vyšetření u chorob štítné žlázy
 21. Vyšetření parametrů antioxidační kapacity
 22. Biologické faktory ovlivňující biochemické hodnoty
 23. Soubory biochemických vyšetření, příklady
 24. Preanalytika/Příprava vyšetřovaného,odběr materiálu
 25. Preanalytika/transport a uchování materiálu
 26. Point of care testing, suchá chemie
 27. Základní principy vyšetřovacích technik
  Fotometrie
  Chromatografie
  ELISA
 28. Monitorování hladin léků, screening léků a drog
 29. Konvenční cytogenetická analýza a její význam v různých klinických oborech
 30. Základní metody molekulární cytogenetiky a možnosti jejich využití
 31. Anémie