Parametry vodního hospodářství

Z WikiSkript

Koláčový graf zobrazuje CTV, která je cca 60 % CTH. Intracelulární tekutina pak odpovídá 40 % CTH a téměř 2/3 CTV, extracelulární tekutina 20% CTH a o něco více než 1/3 CTV dle grafu.
Definování složení tělesných tekutin
  • látková koncentrace, hmotnost rozpuštěné látky, molalita;
  • hotovost (zásoba, pool);
  • obrat – množství látky, které proteče distribučním prostorem za časovou jednotku;
  • koncentraci a hotovost chápeme jako dynamickou rovnováhu mezi příjmem a výdejem;
  • v praxi máme info o koncentraci, o obratu usuzujeme z příjmu a výdeje (z bilance).

Podíl vody na CTH – muži 62 % (po 60 letech – 54 %), ženy 51 % (po 60ce – 46 %), novorozenec 76–78 %. U obézních je podíl CTV (celková tělesná voda) na CTH (celková tělesná hmotnost) menší, u hubených vyšší.

CTV[upravit | editovat zdroj]

Složení IVT a IST je téměř shodné, v IST je málo bílkovin, stanoví se rovnováha→ koncentrace aniontů je v IST vyšší

Diuréza[upravit | editovat zdroj]

Množství moči vyloučené za časovou jednotku, zpravidla v litrech za 24 hodin. O adekvátnosti diurézy se přesvědčujeme stavem hydratace a osmolalitou séra. Denně se zjišťují ztráty Na+ a K+.

Oligourie

U dospělých činí 50–500 ml moči za den.

Polyurie

Množství moči vyloučené za den je víc než 2 500 ml/d.

Anurie

Pokles diurézy nebo úplné zastavení. U dospělých činí 0−50 ml/den.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.