Funkční testy v gastroenterologii

Z WikiSkript


Funkční testy v gastroenterologii - princip

Funkční testy tvoří významnou složku klinicko-diagnostického procesu v gastroenterologii. Doplňují výsledky zobrazovacích technik o podstatnou informaci, kterou je funkce orgánu, resp. schopnost reagovat na stimulaci. Funkční test zahrnuje přesně definovanou stimulaci a výsledek je interpretován jako odpověď orgánu na stimulaci s přihlédnutím k bazálním hodnotám analytu před stimulací. U nepřímých funkčních testů je nutno navíc při interpretaci posuzovat funkci dalších orgánů nebo systémů, které se na procesu podílejí.

Nepřímé funkční testy

Příkladem může být nepřímý test exokrinní funkce pankreatu. Perorálně je podán substrát s PABA markerem, pankreatická hydrolýza peptidu marker uvolňuje, ten je absorbován v tenkém střevě, hydrolyzován v játrech, a konečně je analyt vylučován ledvinami. Laboratorní výsledek je tak nutno interpretovat se znalostmi dalších funkčních vztahů, především renálních funkcí, které výsledek velmi často ovlivňují. U dechových testů je nutno znát ventilační poměry, je-li analyt metabolizován v játrech, jaterní funkce apod. Komplexní zhodnocení a interpretace u funkčních testů vyžaduje úzkou spolupráci s indikujícím lékařem.

Sekretin-pankreozymin test

Technologický rozvoj zobrazovacích metod v gastroenterologii nabízí v současné době kombinaci morfologického zobrazení a současně vyhodnocení některých funkčních aspektů vyšetřovaného orgánu. Metody ERCP a MRCP lze provádět při současné stimulaci i.v. podaným sekretinem nebo cholecystokininem, a vznikají tak moderní kombinované vyšetřovací postupy S-MRCP, MRCPQ nebo ePFT (endoskopický pankreatický funkční test). Endoskopicky lze provádět i „dechový test“ typu UBT s podáním 20 mg značené močoviny a odběrem plynného obsahu žaludku bioptickým kanálem endoskopu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • LIEB, JG, et al. Pancreatic function testing: here to stay for the 21st century. World J Gastroenterol. 2008, vol. 14, no. 20, s. 3149-58, ISSN 1007-9327. PMID: 18506918.
  • URITA, Y, et al. Ten-second endoscopic breath test using a 20-mg dose of 13C-urea to detect Helicobacter pylori infection. Hepatogastroenterology. 2007, vol. 54, no. 75, s. 951-4, ISSN 0172-6390. PMID: 17591101.
  • GILLAMS, A, et al. Correlation of MRCP quantification (MRCPQ) with conventional non-invasive pancreatic exocrine function tests. Abdom Imaging. 2008, vol. 33, no. 4, s. 469-73, ISSN 0942-8925 (Print), 1432-0509 (Electronic). PMID: 17653788.
  • GILLAMS, AR, et al. Quantitative secretin MRCP (MRCPQ): results in 215 patients with known or suspected pancreatic pathology. Eur Radiol. 2007, vol. 17, no. 11, s. 2984-90, ISSN 0938-7994 (Print), 1432-1084 (Electronic). PMID: 17619882.
  • SCHNEIDER, AR, et al. Does secretin-stimulated MRCP predict exocrine pancreatic insufficiency?: A comparison with noninvasive exocrine pancreatic function tests. J Clin Gastroenterol. 2006, vol. 40, no. 9, s. 851-5, ISSN 0192-0790 (Print), 1539-2031 (Electronic). PMID: 17016144.
  • BALI, MA, et al. Evaluation of somatostatin inhibitory effect on pancreatic exocrine function using secretin-enhanced dynamic magnetic resonance cholangiopancreatography: a crossover, randomized, double blind, placebo-controlled study. Pancreas. 2006, vol. 32, no. 4, s. 346-50, ISSN 0885-3177 (Print), 1536-4828 (Electronic). PMID: 16670616.
  • STEVENS, T, et al. A randomized crossover study of secretin-stimulated endoscopic and dreiling tube pancreatic function test methods in healthy subjects. Am J Gastroenterol. 2006, vol. 101, no. 2, s. 351-5, ISSN 0002-9270 (Print), 1572-0241 (Electronic). PMID: 16454842.
  • BALI, MA, et al. Quantification of pancreatic exocrine function with secretin-enhanced magnetic resonance cholangiopancreatography: normal values and short-term effects of pancreatic duct drainage procedures in chronic pancreatitis. Initial results. Eur Radiol. 2005, vol. 15, no. 10, s. 2110-21, ISSN 0938-7994 (Print), 1432-1084 (Electronic). PMID: 15991016.