Statimová vyšetření

Z WikiSkript

Z hlediska rychlosti je možno rozlišit vyšetření rutinní, statimová a z vitální indikace. Výsledky statimových vyšetření jsou z laboratoře obvykle oznamována do 8 hodin telefonicky (nebo elektronicky).

 • Iontogram séra – Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+, fosfáty
 • Iontogram moči – Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+, fosfáty
 • Ukazatele acidobazické rovnováhy a laktát
 • Astrup – pH, pO2, pCO2, HCO3-, BE
 • Vyšetření moči – urea, kreatinin v séru a v moči, clearance kreatininu, bilance dusíku, kyselina močová
 • Vyšetření jater – bilirubin, amoniak, ALT, AST, GGT, ALP, LD, amylasa, lipáza
 • Vyšetření metabolismu – glukóza, cholesterol, triacylglyceroly
 • Vyšetření nutrice – albumin, prealbumin, transferin
 • Kardiomarkery – CK, CK-MB, CK-MB mass, myoglobin, troponin T nebo I
 • Markery zánětu – CRP, prokalcitonin

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.