Biologické faktory ovlivňující biochemické hodnoty

Z WikiSkript

Pohlaví

Věk

 • U dětí jiné hodnoty (např. alkalické fosfatázy), kreatinin u dětí je nižší,
 • s věkem stoupá hladina cholesterolu.

Genetické faktory

 • Defekty metabolismu.

Rasa

 • Albumin nižší u černochů, ale vyšší celková bílkovina (mají více γ-globulinů),
 • glukózová tolerance menší u Eskymáků, černochů, Indiánů.

Životní prostředí

 • Lidé z vyšších nadmořských výšek – vyšší bazální koncentrace somatotropního hormonu, více 2,3-bisfosfoglycerátu,
 • tvrdá voda – zvýšené magnézium, cholesterol a triacylglyceroly,
 • oblasti s auty – karboxyhemoglobin (CO-Hb) a olovo – více.

Cirkadiánní variace

 • Řada látek má cirkadiánní změny,
 • Fe – rozdíl mezi 8h ráno a 14h až 37%,
 • celkové lipidy, močovina a aspartátaminotransferáza (AST) až o 20%,
 • sérový fosfát v noci vyšší,
 • vylučování kreatininu během noci snížené, noční moč – více amoniaku,
 • kortikosteroidy – v noci nízké, maximum odpoledne,
 • dále – ACTH (večer více), transferin (maximum odpoledne), aldosteron, somatotropin (STH),  alkalická fosfatáza (ALP) (ráno).

Sezónní vlivy

 • Menší vliv, ale přesto je, slunce – vitamin D.

Výživa

 • Hlavně vliv na glukózu, železo, lipidy a alkalickou fosfatázu (ALP),
 • banány mohou ovlivňovat kyselinu vanilmandlovou,
 • kofein stimuluje exkreci katecholaminů, dva šálky kávy mohou zvýšit volné mastné kyseliny o 30%!

Fyzická zátěž

 • Závisí na délce trvání a intenzitě,
 • po zátěži – změna látek energetického metabolismu (laktát, glukóza, volné mastné kyseliny),
 • kreatinin, kalium, bilirubin, haptoglobin, transferin.

Tělesná poloha

 • Ovlivňuje řadu vyšetření – hemoglobin, hematokrit, kalcium, albumin, bílkovinu,
 • vleže jde tekutina do cév – naředění,
 • vstoje je dole vyšší hydrostatický tlak – voda ven.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.