Parametry syntetické funkce jater

Z WikiSkript

Elektroforéza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Elektroforéza sérových bílkovin
 • dnes spíš screeningový charakter, hlavně při vyhledávání gamapatií (paraprotein)
 • z hlediska jater sledujeme albumin a α a β globuliny
 • dříve se hodnotil zánět
  • začátek zánětu α1, α2 zvýšené
  • pozdní zánět α2 a γ zvýšené
  • chronický zánět – γ zvýšené
  • akutní exacerbace chr. zánětu – α1, α2 i γ zvýšené
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Elektroforéza bílkovin v séru.

Prealbumin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • transportní protein pro T3 a T4, v komplexu s ním je RBP (nese vit.A)
 • poločas 12 h
 • pokles je časným a citlivým ukazatelem proteinové malnutrice (ztráty střevem, ledvinami či malabsorpce)
 • pouze u HD – hladiny stoupají

Albumin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • kvantitativní hodnocení
 • poločas albuminu 15–19 dní
 • játra mají velkou proteosyntetickou rezervu → když už klesají, tak už je choroba rozvinutá
 • spíše na dlouhodobé sledování průběhu chorob
 • hlavní příčiny hypalbuminémie
  • snížená syntéza – primárně – jaterní choroby, sekundárně při malém příjmu AMK
  • zvýšený katabolismus
  • proteinové ztráty – močí, DM, lupus, stolicí, kůže
  • snížená resorpce AMK střevem – malabsorpce
  • sekvestrace albuminu do třetího prostoru (ascites)
 • hyperalbuminemie – dáno čistě dehydratací

Oromukoid[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • protein akutní fáze (viz tam)
 • snižuje se u malnutric

Transferin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • stanovuje se k dif. diagnostice anémií a k monitorování léčby
 • negativní protein akutní fáze

CDT transferin – je změněn u alkoholiků a v těhotenství, na západě ho stanovují při přijímání do zaměstnání…

CRP a jiné proteiny akutní fáze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce C-reaktivní protein.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.