Parametry poškození hepatocytu

Z WikiSkript

 • Testy prostupnosti a integrity membrán.

Aminotransferázy[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Aminotransferázy.
 • Nejcitlivější a nejrychleji vypovídající.

Aspartátaminotrasferáza (AST)[upravit | editovat zdroj]

Transaminační reakce.Alaninaminotransferáza (ALT)[upravit | editovat zdroj]

 • Katalyzuje přenos aminoskupiny z alaninu na oxoglutarát, vzniká glutamát a pyruvát.
 • V největší koncentraci je v játrech a ledvinách.
 • Přítomná pouze v cytoplasmě.
 • Poločas ALT je asi 48 hodin, koenzymem je pyridoxalfosfát − při stanovení enzymové aktivity je jeho množství limitující.
 • Proto měříme většinou zákal (změna absorbance NADH).
 • S-ALT = 0,73 μkat/l.
Transaminační reakce.
 • Pro interpretaci platí, že ALT je citlivý ukazatel porušenosti membrán, k většímu vzestupu AST dochází až po nekróze buněk.
 • ALT − senzitivita (83 %), specifita vůči jedincům s chorobou (84 %), AST − cca 70 %.
 • Tzv. de Ritisův koeficient − poměr AST/ALT, prognosticky závažnější při hodnotě větší než 0,7–1.
 • Největší hodnoty transferáz − virové hepatitidy (prodromální stádium − 2×, po dvou týdnech až 50× zvýšený, okolo 8. týdne se normalizují).
 • Rychlý vzestup (cca 30×) − toxické poškození jater.
 • Lékové a alkoholové intoxikace − mírnější vzestup.

Glutamátdehydrogenáza (GMD)[upravit | editovat zdroj]

 • Relativně specifická pro játra (v játrech asi 10× více než jinde).
 • GMD je mitochondriální enzym, vyskytuje se také ve svalech, v mozku a leukocytech.
 • Mění glutamát na oxoglutarát.
S-GMD = 0,123 kat/l (muži); 0,088 kat/l (ženy).
 • Masivní vzestup GMD je projevem nekrózy jater nebo neoplázie.
 • Při obstrukcích a cholestáze rostou hodnoty až 10× (indukce tvorby enzymu v buňkách).
 • Senzitivita je však pod 50 %.

Laktátdehydrogenáza (LDH)[upravit | editovat zdroj]

 • Pro vyšetření jater má laktátdehydrogenáza spíše omezený význam − je to cytosolový enzym, který se vyskytuje prakticky ve všech buňkách.
 • Poločas isoenzymů s jaterními podjednotkami (LDH5 a LDH4) − krátký poločas (10 h).
 • Převažují srdeční podjednotky – LDH1 a LDH2, které cirkulují déle.
S-LDH = 2,5–7,7 μkat/l.
 • Informace o celkové LDH je nespecifická.
 • Z jaterních poruch − největší vzestup u akutního jaterního selhání či toxické lézi, také při hepatitidách, u metastáz do jater; u obstrukcí bývá nízká.
 • Vyšetření isoenzymů elektroforézou − nejvýznamnější je vzestup LDH3infekční mononukleóza (z rozpadlých monocytů), nebo plicní embolie (z trombocytů).

Glutathion-S-transferáza (GST)[upravit | editovat zdroj]

 • Normálně prostupuje minimálně;
 • citlivý ukazatel;
 • stoupá hlavně při intoxikacíxh a lékovém poškození, také u chronických hepatitid a hepatocelulárního karcinomu.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.