Panlaserfotokoagulace

Z WikiSkript

Heslo
Panretinální fotokoagulace
Proliferativní DR

Panretinální fotokoagulace je dnes základní metodou léčby proliferativní diabetické retinopatie. Pomocí argonového či diodového laseru se při ní aplikují tisíce laserových zásahů na periferii sítnice, které tak způsobí lokální tepelnou koagulaci. Centrum retiny je ušetřeno, pro zachování zrakové ostrosti. Destruuje se tak ischemizovaná část sítnice, která svojí produkcí vazoproliferačního faktoru (VEGF) způsobuje vznik neovaskularizací. Pomocí této fotodestrukce hypoxické tkáně periferní sítnice tedy bráníme vzniku neovaskularizací (zastavíme produkci VEGF), způsobujeme involuci až vymizení již novotvořených cév a zároveň zvyšujeme přísun kyslíku do zbylé tkáně sítnice. Tímto mechanizmem se dnes daří zastavit proces, který by jinak vedl k úplnému oslepnutí. Pro lepší výsledek je optimální léčbu zahájit už ve stádiu pokročilé neproliferativní diabetické retinopatie, kdy je riziko oslepnutí nižší.

Cílem léčby je stabilizace DR či zpomalení její progrese, je však nutné mít na mysli, že se jedná pouze o symptomatickou léčbu komplikací DM a pro správnou odezvu je nezbytná kompenzace základního onemocnění. Je důležité změny zachytit včas díky pravidelným kontrolám očního pozadí.


Odkazy

Související články

Extrerní odkazy

Použitá literatura