Dihybridismus, interakce nealelních genů, polyhybridismus

Z WikiSkript

Dihybridismus[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Dihybridismus.
 • dihybridismus = při hybridizačním pokusu sledujeme současně fenotypové projevy 2 genů
 • pojem zavedl de Vries (1900)
 • platí pravidlo o nezávislé kombinaci vloh = pravděpodobnost, že 2 náhodné jevy nastanou současně je součinem pravděpodobností výskytu každého z nich pro křížení organismů lišících se 2 páry alternativních znaků
  • platí pro geny lokalizované na různých chromosomech
  • jedná-li se o geny lokalizované na 1 chromosomu, musí být dostatečně vzdáleny, aby se neuplatňovala vazba genů
 • v F2 generaci
  • 9 /16 jedinců s dominantním fenotypem v obou znacích (AaBB, AaBb, AABB, AABb)
  • 3 /16 jedinců s dominantním fenotypem v jednom znaku (Aabb, AAbb)
  • 3 /16 jedinců s recesivním fenotypem v jednom znaku a dominantním ve 2. znaku
  • 1 /16 jedinců s oběma znaky recesivními (aabb)
 • při neúplné dominanci se v F2 generaci objeví 3 fenotypové projevy – dominantní, intermediární a recesivní

Interakce nealelních genů[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Interakce nealelních genů.
 • v případě, že 1 fenotypový znak je podmíněn více geny, objeví se odchylky ve štěpných poměrech
 • pro popis interakcí nealelních genů:

Epistase[upravit | editovat zdroj]

 • = nadřazenost určitého genotypu jednoho genu nad genotypem genu druhého
 • jednostranná interakce
  • 12 : 3 : 1 (F2 generace)
  • 2 : 1 : 1 (Bc)
 1. dominantní = potlačení projevu hypostatického genu dominantními alelami genu epistatického
 2. recesivní = recesivní alela epistatického genu potlačuje v homozygotním stavu fenotypový projev druhého genu bez ohledu na jeho genotyp (aa > B i b)

Hypostase[upravit | editovat zdroj]

 • = recesivita
 • 9 : 3 : 4 (F2 generace)
 • 1 : 1 : 2 (Bc)

Komplementace[upravit | editovat zdroj]

 • = vznik určitého znaku se musí doplňovat účinky dominantních alel obou genů
 • 9 : 7 (F2 generace)
 • 1 : 3 (Bc)

Duplicitní geny[upravit | editovat zdroj]

 • = nemůžeme odlišit fenotypový projev jednoho genu od druhého
 1. nekumulativní = k interakci duplicitních genů stačí jedna alela kteréhokoli lokusu pro úplné vyjádření dominantního znaku
 2. kumulativní = kumulativní účinek neúplně dominantních alel obou lokusů

Polyhybridismus[upravit | editovat zdroj]

 • sledování mnoha znaků
 • F1 tvoří 2n gametických kombinací (n = počet nealelních genů) – typů gamet
 • počet možných genotypových kombinací je 3n (potomstvo monohybrida tvoří 3 různé fenotypové třídy)

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 2009]. <http://www.stefajir.cz>.