Parentální, F1, F2 generace

Z WikiSkript

V následujícím výkladu uvažujeme autosomální lokalizaci genů, monogenní dědičnost znaku a úplnou dominanci a recesivitu.

Parentální generace[upravit | editovat zdroj]

Monohybridismus[upravit | editovat zdroj]

Parentální generace (rodičovská generace) v hybridizačním pokuse musí být vždy homozygotní pro sledovaný gen/znak. U monohybridismu to znamená, že když např. samci jsou dominantní homozygoti AA ve sledovaném genu, pak samice musí být recesivní homozygoti aa.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Monohybridismus.

Dihybridismus[upravit | editovat zdroj]

Při současném sledování dvou genů (dihybridismus) může být genotyp parentální generace vstupující do hybridizačního pokusu:

  1. AABB x aabb
  2. AAbb x aaBB

Trihybridismus[upravit | editovat zdroj]

Při současném sledování tří genů (trihybridismus) může být genotyp parentální generace vstupující do hybridizačního pokusu:

  1. AABBCC x aabbcc
  2. AAbbCC x aaBBcc
  3. AABBcc x aabbCC
  4. aaBBCC x AAbbcc

F1 generace[upravit | editovat zdroj]

Genotypy P, F1 a F2 generací u monohybridismu

Gamety nesou redukovaný (haploidní) počet chromosomů; jejich splynutím vzniká F1 generace (první filiální generace - první generace potomků). F1 generace je vždy uniformní; jde o heterozygoty ve všech sledovaných lokusech:

  1. monohybridismus – genotyp Aa
  2. dihybridismus – genotyp AaBb
  3. trihybridismus – AaBbCc

F2 generace[upravit | editovat zdroj]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]