Imatinib

From WikiSkripta

Heslo
Glivec 400mg.jpg


Imatinib (firemní název Glivec, v licenci i Imatinib Accord, Imatinib Actavis, Imatinib Medac a Imatinib Teva) je receptorový inhibitor receptorů s tyrozinkinázovou aktivitou. Používá se zejména v terapii chronické myeloidní leukémie a gastrointestinálního stromálního tumoru, zkouší se ale i využití v jiných indikacích.


Odkazy

Externí odkazy