Imatinib

From WikiSkripta

Imatinib
imatinibStátní úřad pro kontrolu léčiv: imatinib
L01EA01
Glivec®, hromadně vyráběný léčivý přípravek s imatinibem
Glivec®, hromadně vyráběný léčivý přípravek s imatinibem
Definovaná denní dávka 400 mg
Eliminace játra
Indikace Chronická myeloidní leukémie s filadelfským chromosomem (Ph+), Ph+ akutní lymfoblastická leukémie, některé další malignity
Nežádoucí účinky neutropenie, dyspepsie retence tekutin, reaktivace VHB
Interakce levothyroxin, statiny, induktory a inhibitory CYP3A4, léky metabolizované CYP2D6
DrugBank ID 00619

Imatinib (např. Glivec®) je inhibitor tyrozinkináz. Účinně inhibuje aktivitu Bcr-Abl tyrozinkinázu, ale i další receptorové tyrozinkinázy – např. Kit receptor pro růstový faktor kmenových buněk, receptory DDR, CSF-1R nebo PDGFR. Používá se zejména v terapii chronické myeloidní leukémie a gastrointestinálního stromálního tumoru, zkouší se ale i využití v jiných indikacích.


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]