Genetický dotazník

From WikiSkripta

Heslo

Genetický dotazník (též rodokmenový dotazník) je speciální formulář, který je využíván v klinické genetice při sestavování rodokmenu. V ambulantní genetické praxi je využití dotazníku (který vyplní proband a jeho rodina v klidu domova před samotnou konzultací) výhodné, neboť urychluje sestavení rodokmenu v ambulanci. Formy dotazníku jsou různé (a každé genetické pracoviště má většinou svoji vlastní formu), základem je ovšem přehledným způsobem zjistit informace o probandovi, jeho rodinných příslušnících a jejich zdravotním stavu.

Dotazník slouží genetikovi jako pomůcka pro sestavení rodokmenu. Nikdy nemůže zcela nahradit podrobný rozhovor s probandem.

Odkazy

Související články

Externí odkazy