Vyšetření hybných stereotypů

Z WikiSkript

Pohybové stereotypy jsou jednou ze součástí kineziologického vyšetření. Pacient provádí pohyb a vyšetřující sleduje:

 1. které svaly se zapojují,
 2. v jakém pořadí se zapojují.


Každý pohyb má

 • svoji výchozí polohu,
 • čisté (správné, normální, fyziologické) provedení a
 • popsaná typická chybná provedení pohybu svědčící pro určité dysfunkce pohybového systému.


Příklady
 1. Extenze v kyčelním kloubu
 2. Abdukce v kyčelním kloubu
 3. Flexe trupu
 4. Flexe šíje
 5. Abdukce v ramenním kloubu
 6. Zkouška kliku


Extenze v kyčelním kloubu[upravit | editovat zdroj]

Provedení
Vyšetřovaná osoba leží na břiše a pomalu elevuje DK.
Norma
M.gluteus max., ischiokrurální svaly, kontralat. paravertebrální svaly v bederní páteři, posléze i homolaterální. Nakonec se aktivační vlna šíří do oblasti hrudní.
Chyba
M.glutaeus max. se zapíná pozdě nebo vůbec. Jako první se zapínají hamstringy (ischiokrurální svaly), souhyby: ZR, ABD DK, při insuficienci v křížové oblasti se jako první zapínají stejnostranné vzpřimovače v hrudní páteři a vlna se šíří kaudálně. Nutné sledovat pletenec ramenní – při patologických stereotypech v oblasti horní poloviny těla dochází k hyperaktivitě svalů ramenního pletence.


Abdukce v kyčelním kloubu[upravit | editovat zdroj]

Provedení
vleže na boku abdukce
Norma
čistá abdukce ve frontální rovině a rovnováha mezi aktivací m. gluteus med. a m. TFL (nebo aktivita m. glut med. je větší).
Chyby
 1. při útlumu m. glut.med. je v převaze TFL, m. iliopsoas, m. rectus femoris tj. není čistá abdukce, ale ZR, F v kyčelním kloubu
 2. převaha m. quadratus lumborum + další dorzální svaly. Pohyb začíná elevací pánve, m.gluteus medius a minimus jsou v útlumu → abdukce pokračuje většinou mechanismem TFL.


Flexe trupu[upravit | editovat zdroj]

Provedení
Pacient leží na zádech a postupně se kulatě zvedá směrem k pokrčeným kolenům.
Norma
plynulý, kulatý pohyb
Chyba
tendence k lordotizaci v oblasti krční a bederní páteře, "vyšvihnutí se"


Flexe šíje[upravit | editovat zdroj]

Norma
pohyb je zajišťován hlubokými flexory šíje, a to hlavně mm. scaleni.
Chyby
flexe šíje předsunem, svědčí to pro převahu m. SCM. Je-li přítomná rotace, pak jde o jednostrannou dysfunkci.

Patologický stereotyp vede: k přetížení thorakolumbálního přechodu a cervikokraniálního přechodu. Často u bolestí hlavy, závratí. Jemnější zkouška: zkouška výdrže. Dostatečně silné hluboké šíjové flexory jsou s to hlavu bez tremoru nebo nejistoty udržet alespoň 20 s.


Abdukce v ramenním kloubu[upravit | editovat zdroj]

Podá nám dobré informace o celkovém charakteru hybných stereotypů v oblasti pletence ramenního.

Provedení
vsedě
Norma
pohyb začíná m. deltoideus a m. supraspinatus. Aktivace horních vláken m. trapezius působí pouze stabilizačně. Dolní fixátory lopatky.

Chyby: pohyb začíná elevací celého pletence ramenního => nedostatečná stabilizace lopatky (norma 1° rotace lopatky na 10° abdukce v rameni), scapula alata

Stereotyp klik – vzpor[upravit | editovat zdroj]

Provedení
Z lehu na břiše zvolna vzpor ležmo a přechod zpět do výchozí polohy
Norma
Pohyb je proveden plynule, bez tzv. odlepení lopatek, nedochází k lordotizaci bederní páteře nebo kyfotizaci v hrudní

části

Chyby
Dojde k tzv. odlepení lopatek od hrudníku, zvláště při přechodu ze vzporu zpět do lehu, dojde k nápadnému prohloubení hrudní kyfózy nebo bederní lordózy


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]