Ammusatovy trhliny

Z WikiSkript

Heslo
Amussatovy trhliny patrné ve vnitřní stěně pravé společné krkavice u případu oběšení (oblast jejich výskytu vymezena kružnicí).


Ammusatovy trhliny jsou diagnostickou známkou pro smrt oběšením. Jde o příčnou nebo šikmou trhlinu vnitřní stěny krkavice; tyto trhliny jsou často početné. U oběšení vznikají mechanismem násilné trakce a komprese krčních tepen. Identická poranění vnitřní stěny krkavic mohou vznikat (vedle přímého působení tupým násilím) i mechanismem tzv. whiplash, např. při dopravních nehodách (smykově-švihový mechanismus při rychlé sekvenci flexe-extenze v oblasti krční páteře).


Jean Zuléma Amussat (1796–1856) – francouzský lékař a chirurg. Tyto charakteristické trhliny autor popsal v roce 1843 ve článku Recherches expérimentales sur les blessures des arteres et des veines, uveřejněném v Résumé des trois mémoires lues à l’Académie royale des science (Paris 1843).

Odkazy

  • NEČAS, Pavel, et al. Eponymické termíny v soudní lékařství. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2012, roč. 52, vol. 2, s. 25-30, ISSN 1210-7875.