Genomická DNA

Z WikiSkript

Heslo

Genomická DNA je označení pro DNA tvořící (jaderný) genom příslušného organismu. Označení napomáhá rozlišit mezi jadernou - genomickou DNA a mimojadernou DNA obsaženou v mitochondriích (mtDNA) či v plastidech.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

Dictionary.com. gDNA definition at Dictionary.com [online]. ©2010. [cit. 2. 1. 2010]. <https://www.dictionary.com/browse/gdna>.