Portál:Psychiatrie

Z WikiSkript

Znak psychiatrie 02.png     Psychiatrie

Doporučená literatura
  • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ, et al. Psychiatrie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9.
  • PAPEŽOVÁ, Hana, et al. Naléhavé stavy v psychiatrii. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2014. 495 s. ISBN 978-80-7345-425-8.
  • RABOCH, Jiří, Roman JIRÁK a Ivo PACLT. Psychofarmakologie pro praxi. 2. vydání. Praha : Triton, 2007. 162 s. ISBN 978-80-7387-041-6.
  • KALINA, Kamil, et al. Klinická adiktologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 696 s. ISBN 978-80-247-4331-8.Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29)
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39)
Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60–F69)